Land Rover sẽ hỗ trợ Đội hiển thị RAF Chinook nổi tiếng với sự hỗ trợ mặt đất trong suốt phần còn lại của năm 2018 và 2019. Sự hợp tác mới diễn ra trong một năm lịch sử của cả hai bên, với Land Rover kỷ niệm 70 năm và RAF kỷ niệm 100 năm.

Land Rover sẽ hỗ trợ Đội hiển thị RAF Chinook nổi tiếng.