Trên đường tối nay .. tìm kiếm một địa điểm cắm trại trước khi trời quá tối…

Trên đường .. kéo lên bây giờ để thiết lập lều mái trước khi trời tối. Ánh sáng vàng đáng yêu vào giờ này ..