Diolch byth, yma yn Hemisffer y Gogledd o leiaf, rydyn ni’n cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn eto lle mae dyddiau hir, tywyll a diflas y gaeaf yn dechrau pylu, a dyddiau cynhesach hirach y Gwanwyn yn dod i’r amlwg yn araf bach a chyda nhw mae’r addewid. o ddyddiau mae mwy o 'dywydd teg' gwersyllwyr yn ein plith yn ymhyfrydu lle mae'n debyg y bydd ychydig o heulwen braf i gyd-fynd â ni ar ein teithiau allan i gefn gwlad.

Wrth i'r tywydd gynhesu mae'r rhai ohonom sy'n ddigon ffodus i gael y CTEK Gall uned CS Rhad ac am ddim, gwefrydd a chynhaliwr batri cwbl gludadwy cyntaf y byd gyda Hwb Addasol, yn ein bag cit feddwl ei fod yn llai o'r ffynhonnell pŵer ddibynadwy i gael ein cerbyd i ailgychwyn pe bai batri'r cerbyd yn methu yn y tymheredd rhewllyd a mwy ar gyfer ei amlasiantaethol. - priodweddau gwefrydd swyddogaethol sy'n ein galluogi i fynd oddi ar y grid am gyhyd ag y dymunwn wrth gadw ein holl berifferolion trydanol wedi'u gwefru a gweithio trwy ei gysylltedd USB-C a USB-A.

Yn gymaint â bod yr uned CS Free yn dal digon o dâl i bweru'r eitemau hynny'n ddibynadwy dros benwythnos, os ydych chi'n ystyried dianc o bethau am fwy o amser, yna mae'r CTEK Mae affeithiwr Pecyn Tâl Panel Solar yn werth y buddsoddiad.

Wedi'u gwneud o wydr ffibr caled, yn mesur 422mm x 537mm x 20mm ac yn pwyso dim ond 4kg wrth eu pacio yn eu cas cario hylaw, mae'r paneli 60W hyn yn bartner gwych i'r uned bŵer ei hun. Unwaith y bydd allan o'r achos, heb ei blygu a'i dorri'n ôl ar y cas, sydd bellach yn dyblu fel stand i ddal y paneli yn eu lle wrth gael eu defnyddio, mae'r celloedd Monocrystalline effeithlon yn gweithio ynghyd â'r Traciwr Pwynt Pwer Uchaf (MPPT) a ddatblygwyd yn arbennig yn y Uned CS Rhad ac am ddim a'r blwch diogelwch wedi'i leoli ar y cebl 3.5m i sicrhau eu bod yn darparu'r union swm cywir o bŵer i amddiffyn eich batri a'ch dyfeisiau rhag foltedd gormodol.

Mae'r ffaith bod CTEK Ni fydd dewis defnyddio'r celloedd solar Monocrystalline drutach yn y paneli hyn yn syndod i'r rhai sydd wedi arfer defnyddio'r ansawdd pen uchel CTEK yn enwog am. Mae gan y mathau hyn o gelloedd y lefel uchaf o effeithlonrwydd fel arfer rhwng 15-20% ac yn gyffredinol gwyddys mai dyma'r math o gell sy'n perfformio'n effeithlon hiraf gyda'r rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr yn hapus i roi oes o 25 mlynedd o leiaf iddynt.

I'r rhai ohonom sy'n byw yn y DU ac yn gorfod dioddef ein 'Hafau' fel y'u gelwir yn arferol, un o'r manteision allweddol eraill yw eu gallu i berfformio'n dda mewn lefelau isel o heulwen a chyflyrau cymylog, a'r ffaith eu bod yn dal dŵr. wedi'i orchuddio â'r casin gwydr ffibr cryf hwnnw eto yn nodwedd arbennig o ddefnyddiol.

Felly beth bynnag fo'r tywydd, mae'r Pecyn Codi Tâl Panel Solar o CTEK yn ychwanegiad defnyddiol iawn i'ch rhestr offer, gan eich galluogi i ymlacio'n ddiogel gan wybod bod gennych ffynhonnell pŵer ddibynadwy gyda chi bob amser a rhoi'r rhyddid eithaf i chi gadw draw o ffynhonnell pŵer prif gyflenwad cyhyd ag y byddwch eisiau – felly dewch ymlaen y Gwanwyn… brysiwch a dewch â heulwen i ni fynd i chwarae ynddo. CTEK yw arweinydd y farchnad fyd-eang mewn datrysiadau rheoli batri, gan wthio ffiniau ymchwil a datblygu yn gyson i ddod â thechnolegau codi tâl batri newydd i'r farchnad.

Mae CTEK Mae'r Rhaglen Gynaliadwyedd wedi'i rhoi ar waith ers 2017 ac mae wedi'i dylunio i fodloni disgwyliadau ein rhanddeiliaid, ac mae'n cynnwys ymgysylltiad Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu (ESG), i greu gwerth hirdymor a chyfrannu at leihau gwastraff ac effaith negyddol ar yr hinsawdd.

CTEKMae cynhyrchion yn ganlyniad buddsoddiad helaeth parhaus mewn ansawdd, diogelwch a pherfformiad yn ein cyfleuster o'r radd flaenaf yn Dalarna, Sweden. CTEK mae cynhyrchion yn bodloni'r holl ofynion cyfreithiol a gweithredol angenrheidiol, ac yn cael eu dilysu a'u gwirio'n annibynnol gan sefydliadau profi enwocaf y byd.