radioRadios CB Yn Ewrop. Mewn sawl gwlad, mae radio band dinasyddion (a elwir hefyd yn radio CB) yn system o gyfathrebu radio pellter byr rhwng unigolion fel arfer ar ddetholiad o 40 sianel o fewn y band 27 MHz (11 m). Mae band dinasyddion yn wahanol i ddyraniadau gwasanaeth radio personol eraill fel FRS, GMRS, MURS, UHF CB a'r Gwasanaeth Radio Amatur (radio “ham”). Mewn llawer o wledydd, nid oes angen trwydded ar weithrediad CB, ac (yn wahanol i radio amatur) gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu busnes neu bersonol. Fel llawer o wasanaethau radio dwyffordd eraill, mae sianeli bandiau dinasyddion yn cael eu rhannu gan lawer o ddefnyddwyr. cbradio-1-6(wikipedia)

Mae CB yn wasanaeth cyfathrebu radio didrwydded am ddim. Mae'n caniatáu i bobl gyfathrebu â'i gilydd dros ystodau byr (fel arfer) heb fod â thaliadau galwadau na ffioedd tanysgrifio cysylltiedig. Mae 80 o sianeli CB ar gael ar setiau'r DU a 40 o sianeli ar radios ledled gweddill Ewrop.

Gellir defnyddio pob un o'r 80 sianel yn y DU, ond dim ond y 40 sianel a ddynodwyd i'w defnyddio yng ngweddill Ewrop y dylid eu defnyddio y tu allan i'r DU.
Mae'r defnydd o CBs wedi lleihau cymaint o'i anterth poblogrwydd ar ddiwedd y 70au a dechrau'r 80au, pan oedd CB a radio ham yn amser gorffennol poblogaidd i lawer o bobl.
Fodd bynnag, mae defnydd CB wedi cynnal troedle yn y defnydd gan yrwyr tryciau, cwmnïau tacsi, cwmnïau cyfleustodau ac unigolion hamdden a phroffesiynol yn yr awyr agored.cbradioclose

Gall gyrrwr drosglwyddo negeseuon i'w gilydd am amodau ffyrdd a thraffig, peryglon a gwybodaeth ddefnyddiol arall.
Roedd Turas mae'r tîm yn defnyddio radio CB tra ar y ffordd i gadw ein cyfathrebiadau i fynd wrth deithio mewn cerbydau ar wahân, ac i helpu i gydlynu llywio a gweithrediadau yn ystod ein fideo neu luniau lluniau.

Mae CBs hefyd yn opsiwn da a dibynadwy pan fyddwn yn teithio oddi ar y trac wedi'i guro a lle gall sylw rhwydwaith symudol fod yn smotiog neu ddim yn bodoli.

Dim ond rhan o'r gofyniad yw radio CB, mae angen antena hefyd, tra bod radios llaw bach yn dechnegol yn 'CBs' ar gyfer unrhyw ystod resymol mae angen antena allanol a'r antena sy'n pennu eich amrediad - nid y radio.

Yn gyffredinol, po uchaf / mwyaf yr antena, y mwyaf yw'r amrediad.

unrhyw ystod resymol mae angen antena allanol a'r antena sy'n pennu'ch amrediad - nid y radio.

cbradio-1-8Yn gyffredinol, po uchaf / mwyaf yr antena, y mwyaf yw'r amrediad. Dylai'r antena gael ei osod ar leoliad metel a'i ddaearu. Mae'r antenâu mewn gwirionedd yn defnyddio'r cerbyd i greu awyren ddaear sy'n cynyddu ystod effeithiol y signal radio. Os nad yw'r antena wedi'i seilio, ni fyddwch yn cael perfformiad da gan y CB.

Darparwyd ein CBs i ni gan Long Communications, un o brif ddarparwyr offer cyfathrebu radio dwy ffordd yn Iwerddon.

Eu harbenigedd yw CB Radio, Marine Radios, Scanners a Walkie Talkies. Mae rhai o'u cwsmeriaid yn cynnwys Cynghorau Sir, Ffermydd Gwynt, Cychod Pysgota, Contractwyr Amaethyddol ac Adrannau'r Llywodraeth. Gallwch ddod o hyd iddynt ar-lein, yma, dywedwch wrthyn nhw ein bod ni wedi anfon atoch chi 🙂

 

longcomRadios CB Yn Ewrop