Tutulungan ng Land Rover ang sikat na RAF Chinook Display Team na may suporta sa lupa sa buong labi ng 2018 at 2019. Ang bagong pakikipagtulungan ay darating sa isang makasaysayang taon para sa kapwa partido, kasama ang Land Rover na nagdiriwang ng ika-70 anibersaryo, at ipinagdiriwang ng RAF ang ika-100.

Tutulungan ng Land Rover ang sikat na RAF Chinook Display Team.