Noong 1971, nilikha ng gurong si Alfred Finken ang unang materyal sa pag-aaral ng distansya para sa mga mag-aaral sa elementarya sa isang pribadong inisyatiba. Ipinaliwanag ni Alfred “Gusto ng pamilyang Muckenhaupt na pumunta sa Kenya kasama ang kanilang maliliit na anak at hindi nila alam kung paano ito gagawin. Tumingin-tingin kami sa paligid kung may correspondence school. wala.

Wala nang natira kundi ang mag-ayos kami para magbigay ng pribadong tulong. "Hindi mo ba kami mabibigyan ng ilang libro?" - yan ang tanong nila. Pumili ako ng ilang libro. Ngunit pagkatapos ay naisip ko: "Dapat ding maunawaan ng ina kung paano gawin ang lahat ng ito." At iyon ang dahilan kung bakit ako nagdisenyo ng mga yunit ng aralin. Ako ay guro pa rin at kailangan kong gawin iyon sa madaling araw bago magsimula ang paaralan. Alas singko ay nakaupo na ako sa makinilya, nagta-type ng mga matrice para sa mga letra ng aralin.
Naisip ko: “Ang nakakatulong sa pamilya Muckenhaupt ay makakatulong din sa iba!”

Ang Little Globulus ay ang school mascot, isang nakakatawa at adventurous na kapwa na natututo ng mga paksa kasama ng mga mag-aaral at tumutulong na gawing mas masaya ang pag-aaral.

Ngayon ay gumagana nang mahigit 50 taon, nag-aalok ang Deutsche Fernschule sa mga bata ng mga pamilyang Aleman ng mga aralin sa paaralan na sumusunod sa mga pamantayang pang-edukasyon ng Aleman. Ang mga detalyadong materyales sa pag-aaral at suportang propesyonal ay ginagawang napakatagumpay ng pag-aaral ng distansya ng paaralan. Maaaring pumasok ang mga bata sa distance learning anumang oras at ang bawat kurso ay sumasaklaw sa nilalaman ng isang school year para sa isang paksa.

Mahalagang nag-aalok ang paaralan ng isang espesyal na kursong 'German bilang suplemento' para sa mga bata na pumapasok sa lokal o internasyonal na mga paaralan sa ibang bansa, nakakatulong ito sa mga bata na mapanatili ang koneksyon sa wikang Aleman at sa Germany, ang kursong ito ay idinisenyo bilang pagkilala na ang mga mag-aaral ang paggamit ng kurso ay maaari ring makayanan ang mahabang araw ng regular na paaralan sa lugar bilang karagdagan sa pandagdag na kurso.

Para sa mga batang nagsasalita ng Aleman sa ibang bansa, ang mga aralin sa kanilang sariling wika ay hindi matataya sa dalawang kadahilanan: Sa isang banda, ito ay gumagawa ng isang mahalagang kontribusyon sa pagbuo ng pagkakakilanlan at pagkatao. Sa kabilang banda, tinitiyak nito na ang mga bata ay nagsasalita at sumulat ng German tulad ng kanilang mga kaedad sa Germany at ito ay partikular na mahalaga kung plano ng pamilya na bumalik sa Germany.

Ang klasikong serye ng kursong Aleman ng paaralan ay ganap na sumasaklaw sa lahat ng mga bahagi ng pagtuturo ng Aleman na ibinigay sa kurikulum. Ang paaralan ay nagsilbi sa mahigit 45,000 estudyante sa loob ng 50 taon ng operasyon nito. Gumagamit na ngayon ng 28 kawani, ang paaralan ay nag-aalok ng lahat ng mga asignatura na available sa kurikulum ng Aleman (German, Maths, English, Art, atbp). Humigit-kumulang 600 estudyante ang 'pumapasok' sa paaralan bawat taon at para sa karamihan ng mga pamilya ang tagal ng oras sa ibang bansa ay limitado (2-5 taon sa karaniwan).
Marami sa mga magulang ng mga mag-aaral ng paaralan ay nagtatrabaho sa serbisyo publiko (hal. diplomat, propesyonal na mga sundalo) o bilang mga manggagawa sa pag-unlad, mga misyonero at bilang mga manlalakbay sa mundo/overlander.

Ang maskot ng paaralan ay 'Globulus' isang maliit na blonde na kapwa. Ang Globulus ay isa ring globe trotter at bagama't para sa mga mag-aaral na ito, ang guro ay pisikal na absent (bagama't ang mga guro ay nakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral) maaari itong maging mas mahirap para sa mga bata na bumuo ng isang relasyon sa guro, at kaya Globulus ay tumutulong dito, pag-aaral kasama ang mga mag-aaral, na nagbibigay ng personalidad na makakaugnay at maaaring maging nakakatawa, bastos at makakatulong din sa paglabas ng mga nakakatawa o magagandang tanong na maaaring hindi naitanong ng mga bata. Ang Globulus ay nagbibigay ng mukha at personalidad na makakaugnayan ng mga bata.
Available ang distance learning mula sa preschool hanggang grade 6. Ang paaralan ay nagsisilbi rin sa mga mag-aaral sa Germany, na nagbibigay ng Edukasyon ayon sa mga pamantayan ng German para sa mga bata na hindi makakapag-aral sa isang regular na paaralan, halimbawa Mga Bata sa Autism Spectrum, Children of youth welfare, gifted children, mga batang dumaranas ng karamdaman na nangangailangan ng flexible at protektadong mga kapaligiran sa pag-aaral at higit pa.

Sa loob ng Germany, ang isang exemption mula sa compulsory schooling ay kinakailangan para sa mag-aaral at may mga paghihigpit na kinakailangan para dito mula sa awtoridad sa edukasyon.

Deutsche Schule weltweit