Sa kalsada ngayong gabi .. naghahanap ng lokasyon ng kampo bago ito masyadong madilim ...

Sa kalsada .. kumukuha hanggang ngayon upang i-setup ang tolda ng bubong bago magdilim. Kaibig-ibig ginintuang ilaw sa oras na ito ..