نن شپه د شپې ... د کیمپ ځای ته ځي مخکې له دې چې دا تور تیاره شي ...

په سړک کې .. اوس چمتو کولو لپاره یې پورته کړه د بام خیمه مخکې له دې چې تياره شي. په دې ساعت کې په زړه پوری طلایی ر lightا ..