2020 оны цоо шинэ Land Rover Defender-ийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч эхэллээ. Шинэ Defender нь агаарын болон ороомог суспенз гэсэн хоёр өөр түдгэлзүүлэх хэлбэртэй байх бөгөөд агаарын түдгэлзүүлэлтийг илүү хүчирхэг хувилбар болгон танилцуулах болно. Эхний ээлжинд 3 хаалгатай '90' ба 5 хаалгатай '110' гэсэн хоёр загвар гарч байгаа боловч эдгээр тоо нь тэнхлэг хоорондын зайны урттай хамааралгүй болжээ.