Credwch neu beidio, mae gan Pizzas hanes hir, mae bara fflat fel pizza gyda thopinau sawrus wedi bod o gwmpas ers yr hen amser yng Ngwlad Groeg a'r Eidal hynafol. Ond ganwyd y Pizza modern yn ne-orllewin yr Eidal yn Napoli ddiwedd y 18fed ganrif.

Prif esblygiad y bara fflat hyn gyda thopinau sawrus oedd y defnydd penodol o domatos fel topin, gyda sylfaen tomato wedi'i hychwanegu at y bara fflat hyn, ganwyd y pizza. Yn ôl archifau talaith yr Eidal, erbyn 1807 roedd 54 pizzerias eisoes yn Napoli, ac erbyn diwedd y ganrif honno roedd dros 120.
Mae pitsas wedi esblygu llawer ers hynny ac wedi dod yn boblogaidd iawn ledled y byd, gydag amrywiaeth o wahanol dopiau yn arwain at amrywiaeth eang o deimladau blas, o'r 'Hawaiian Pizza' (gyda phîn-afal a ham, a ddyfeisiwyd yng Nghanada ym 1962) i'r 'Chicago Pizza' pizza newydd 'dysgl ddwfn' a ddatblygwyd yn Chicago yn y 1940au.

Un peth y gall y mwyafrif o bobl gytuno arno yw bod pitsas yn flasus iawn. Ond mae yna un peth .. mae pitsas 'yn' flasus ond maen nhw hyd yn oed yn fwy felly wrth eu coginio mewn popty pizza iawn (ac maen nhw'n blasu'n well fyth wrth eu mwynhau y tu allan).

Ffwrn Pizza

- mae ffyrnau brics neu gerrig, wedi'u llosgi gan bren hefyd, yn naturiol, wedi bod o gwmpas ers yr hen amser. Yn dibynnu ar faint o pizza rydych chi'n bwriadu ei goginio, mae dyluniad popty sy'n addas i'ch anghenion

Mae gan ffwrn pizza arddull cromennog yr effeithlonrwydd gwres gorau ar gyfer gwres mewnol wedi'i adlewyrchu'n gyfartal ac mae'n creu llif mwy effeithiol o aer poeth mewnol, gan roi popty poeth gydag ychydig iawn o smotiau oer. Er bod arddulliau eraill o ffwrn fel poptai sgwâr neu betryal, neu ffyrnau sgwâr neu betryal gyda thoeau bwaog hefyd yn cael eu defnyddio.

Yn ddiweddar fe wnaethon ni ychwanegu popty pizza cromennog i'r TURAS Cegin Petromax, a adeiladwyd dros sylfaen goncrit wedi'i hatgyfnerthu, cyfunwyd briciau bwa modiwlaidd i greu popty cromennog trawiadol gyda ffliw a simnai a oedd wedyn wedi'i orchuddio â sment wedi'i gymysgu â vermiculite (mwyn ynysu naturiol). Rydym wedi ei brofi lawer gwaith yn y yr ychydig fisoedd diwethaf, ac yn dda rydym yn bwriadu parhau i'w brofi hyd y gellir rhagweld (iwm). Budd arall mewn popty pizza yw cyflymder a chyfleustra. Mewn popty rheolaidd, gall pizza gymryd rhwng 8 a 15 munud i'w bobi, ond mewn popty pizza iawn, gellir coginio pizza mewn dim ond 1-2 funud (gall ffyrnau pizza wedi'u tanio â choed gyrraedd tymereddau o hyd at 370C).

Wood

Bydd pren sydd wedi sychu'n iawn bron bob amser yn llosgi'n boethach na phren sydd â lleithder ynddo o hyd, yn y bôn oherwydd bod llawer o'r egni gwres yn cael ei ddefnyddio i anweddu'r dŵr sy'n weddill. Bydd y rhan fwyaf o'r holl bren di-dymor yn fyglyd ac yn mudlosgi, bydd yr arbenigwyr hefyd dywedwch wrthych y dylid torri pren yn ystod y gwanwyn ac yna ei bentyrru mewn man cysgodol am hyd at 12 mis gyda rhai coedwigoedd fel derw yn cymryd unrhyw beth hyd at 24 mis i sychu'n llwyr. Mae'n bwysig nodi bod coed yn gyffredinol yn llosgi yn fwyaf effeithlon. pan fo'r cynnwys lleithder yn 20% neu lai. Mae pren llaith yn llosgi ar dymheredd oerach, gan arwain at hylosgi anghyflawn a rhoi mwy o fwg allan nad yw'n iach nac yn bleserus. defnyddio pren caled ac nid pren meddal yn eich popty. Mae coed caled yn cael eich popty yn boeth ac yn cael y canlyniadau gorau… ..Happy Cooking