Mae adroddiadau CTEK Daeth datrysiad codi tâl DC-DC ar fwrdd y llong hyd yn oed yn ddoethach diolch i lansiad dwy uned newydd. Byddant yn disodli unedau D250SA a SmartPass 120 yn uniongyrchol.

D250SE

Mae gan yr uned D250SE holl nodweddion y D250SA, ond mae ganddo hefyd
Hyblygrwydd: gweithio gydag unrhyw batri gwasanaeth 12V, gan gynnwys lithiwm (12V LiFePO4). Mae ganddo dri dull gwefru a ddatblygwyd yn arbennig: arferol (14.4V), CCB (14.7V) a bellach hefyd lithiwm (12V LiFePO4).

Cydweddoldeb eiliadur craff: bydd y D250SE yn parhau i weithredu hyd yn oed pan fo allbwn eiliadur isel, gan gynnal allbwn sefydlog o hyd at 20A i wefru'ch batri gwasanaeth yn llawn yn yr amser byrraf.

CAMPUS 120S

Mae'r uned hon yn ymfalchïo yn holl nodweddion y SmartPass 120, ond mae ganddo hefyd:
Cydnawsedd eiliadur craff: parhau i gyflenwi pŵer i'r batri gwasanaeth, ac unrhyw lwythi a gymhwysir iddo, hyd yn oed pan fo allbwn eiliadur isel.

 

Mae'r unedau D250SE a SMARTPASS 120S newydd yn golygu hynny CTEK yn gallu gwarantu datrysiad i unrhyw drefniant 12V waeth beth fo'r math o gerbyd neu gemeg batri - gan gynnig mwy fyth o hyblygrwydd. Mae'r ddau gynnyrch unigryw hyn wedi'u datblygu i weithio fel unedau arunig neu gyda'i gilydd fel system gyflawn, gyda mewnbwn deuol ar gyfer eiliadur a phŵer solar. Gyda'i gilydd, mae ein datrysiad codi tâl pwerus, diogel a hyblyg yn rhoi'r gallu i chi reoli a rheoli pŵer yn fwy effeithiol - beth bynnag fo'ch gofynion.

Cysylltwch â'ch CTEK cynrychiolydd gwerthu am fanylion pellach o'r dyddiadau lansio.