Mae mwy i ddeor a chyllell â llaw nag sy'n cwrdd â'r llygad. Yn ddiweddar fe wnaethon ni ddal i fyny â Dave o Forest Edge Supplies yn y sioe Summer Adventure Overland yn y DU, i gael golwg ar rai o’u darnau hyfryd wedi’u gwneud â llaw gan gynnwys bwyell ddur Damascus a’r cyllyll wedi’u gwneud â llaw sy’n dal eu llygaid ac y mae eu llafnau wedi’u gwneud o… aros am roedd yn ailgylchu ffynhonnau dail o gerbydau 4WD wedi ymddeol.

Pennau Ax Llychlynnaidd

Mae bwyeill wedi cael eu defnyddio at nifer o ddibenion ers miloedd o flynyddoedd ac wedi cael eu defnyddio ledled y byd gan lawer o lwythau fel arfau ac fel symbolau seremonïol. Oeddech chi'n gwybod bod yr ymadrodd 'Claddu'r Hatchet' 'yn tarddu o Indiaid brodorol America yn golygu gwneud heddwch, daeth y traddodiad o'r cuddio neu roi tomahawk (hatchet) i ffwrdd pan wnaed cytundeb heddwch rhwng partïon ymladd.

Cafwyd hyd i'r enghreifftiau cynharaf o fwyeill wedi'u trin â phennau cerrig gyda rhyw fath o handlen bren ynghlwm gan ddefnyddio pa bynnag ddeunyddiau oedd ar gael ar y pryd. Yn fuan ymddangosodd echelau wedi'u gwneud o gopr, efydd, haearn a dur wrth i'r buddion o ddefnyddio'r deunyddiau hyn gael eu gwireddu. Mae cyflenwadau Forest Edge yn dod ag ystod o syniadau cynhyrchion diddorol ac arloesol i'r rheini sy'n mwynhau'r awyr agored a'r gwersylla gwych.

Mae'n siop symudol sy'n teithio ledled y DU ac yn arbenigo ym mhopeth o gyllyll byddin Leatherman, Gerber a'r Swistir, offer goroesi ac ategolion eraill. Wedi'u lleoli yn Churcham yn y Deyrnas Unedig, ar gyrion Coedwig y Deon enwog, mae gan y dynion hyn gysylltiad agos â chalon y goedwig.


Mae bwyeill y Forest Edge yn drawiadol i edrych arnynt ac mae'r grefftwaith sydd wedi mynd i wneud y cynhyrchion o'r ansawdd uchaf hyn o safon uchel iawn ac os gofelir amdanynt bydd yr echelinau hyn yn para am oes.

Yn esthetig mae'r patrymau edrych trawiadol yn y dur yn wirioneddol sefyll allan ac yn dal eich llygad pan fyddwch chi'n eu gweld am y tro cyntaf. Gwelwyd y patrwm anarferol ond trawiadol yn y dur mewn llafnau Damascus a wnaed gyntaf dros fil o flynyddoedd yn ôl.

Mewnforiwyd y dur i ddechrau o India a Sri lanka lle cyflwynodd yr Arabiaid y dur hwn o'r enw dur wootz a ddefnyddiwyd i wneud arfau. Nodweddwyd y cleddyfau a wnaed gan ddefnyddio'r metel hwn gan batrymau bandio a brith nodedig sy'n atgoffa rhywun o ddŵr sy'n llifo. Honnir bod llafnau o'r fath yn galed, yn gwrthsefyll chwalu, ac yn gallu cael eu mireinio i ymyl miniog, gwydn. Cafodd dur Damascus ei enw o brifddinas Syria, un o ddinasoedd hynaf y byd.
Roedd y math hwn o ddur a ddefnyddid i wneud arfau yn ffynnu hyd at ganol dwy ar bymtheg cannoedd ond yna credir mai'r rheswm pam y dirywiodd oedd oherwydd chwalfa nifer o'r prif lwybrau masnach a oedd yn cyflenwi'r metel poblogaidd iawn.

Mae'r grefft o wneud cyllyll ac echelau dur Damascus wedi bod o gwmpas ers amser maith ac mae'n wych gweld y grefftwaith hwn yn dal i gael ei ymarfer gan selogion awyr agored a chrefftwyr arbenigol fel Dave o Forest Edge heddiw. Mae rhywbeth unigryw iawn ynglŷn â chael cyllell wedi'i gwneud â llaw ynghlwm wrth eich gwregys a bwyell wedi'i gwneud â llaw fel y rhai dur Damascus hyn â lle parhaol yng nghefn eich 4WD.