Buddion Defnyddio Pebyll To Tembo Pabell Uchaf 4 × 4

Yn ein Rhifyn diwethaf gwnaethom archwilio hanes pebyll. Mae pebyll wedi dod yn bell dros y 40,000 diwethaf, a heddiw, defnyddir pebyll ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnydd hamdden, milwrol, dyngarol a defnyddiau eraill. Un peth sy'n sicr yn wir, yw bod pebyll wedi esblygu llawer dros y milenia.

Un math o babell sy'n cael ei ffafrio fwyaf gan bobl dros y tir a Gwersyllwyr 4WD yw'r Babell To (RTT). Yn yr erthygl hon edrychwn ar y TEMBO Pabell Top 4 × 4, pabell a ddyluniwyd i drin amgylcheddau tywydd cynnes ac oer.
Mae pebyll top to wedi cael eu defnyddio ers degawdau gan or-dir fel lle cyfforddus a chymharol ddiogel i orffwys a chael rhywfaint o gwsg tra ar daith yrru hir.

Mae'n hawdd gweld pam mae RTTs mor boblogaidd ymhlith Overlanders a gwersyllwyr 4WD. Mae'r pebyll hyn yn hawdd ac yn gyflym i'w gosod ac i'w tynnu i lawr, yn gyffredinol y cyfan sydd ei angen yw tynnu'r clawr, tynnu'r babell allan a mewnosod ychydig o bolion ffenestri. Mae RTTs yn cael eu cefnogi gan bolion llawer cryfach a chadarnach na phebyll daear arferol, ac felly maent yn perfformio'n well ac yn gallu gwrthsefyll mwy o wynt a stormydd yn gyffredinol nag y mae pebyll daear.

Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr RTT hefyd yn cyfaddef eu bod yn teimlo'n fwy diogel yn gyffredinol wrth eu gosod i fyny oddi ar y ddaear yn eu hystafell ddyrchafedig glyd, budd arall yw cadw'r babell yn ddiogel rhag pryfed, nadroedd a chreaduriaid mwy o faint, boed yn gathod neu'n gŵn gwyllt, neu'n ddim ond llwynogod chwilfrydig.

Mae'r rhan fwyaf o RTTs fel y garw Tembo Gall RTT ganiatáu i deithwyr brofi noson gyffyrddus a diogel o gwsg lle bynnag y mae cerbyd yn tynnu i fyny gyda'r nos.

Mae ychwanegu rhandy at RTT yn ychwanegu ail lefel o gysur caeedig, yma mae'r Tembo Mae atodiad pabell 4 × 4 to yn darparu man caeedig o dan y babell sydd hefyd yn amgáu'r ysgol. Daw'r atodiad gyda sip gwisgo caled i mewn, llawr PVC, gellir selio'r atodiad yn llawn neu gellir rholio'r drysau i fyny er mwyn caniatáu i'r gwynt chwythu trwy'r gorchuddion drws rhwyllog. Gellir sipio'r wal gefn fewnol hefyd ar gau neu gellir ei hagor a'i rholio i fyny er mwyn caniatáu mynediad i ddrysau ochr y cerbyd trwy wal gefn yr anecs.


Mae atodiad fel hwn yn lle perffaith, i goginio, gweithio a chynllunio'ch llwybr, tra bod yr amgylchedd awyr agored ychydig yn rhy llym i eistedd y tu allan. Mae hefyd yn caniatáu i'r pebyll ei hun gael eu gadael ar agor gan ganiatáu ar gyfer cylchrediad aer rhwng y babell a'r rhandy.

Tembo Yn cynhyrchu ystod o bebyll wedi'u gwneud o gynfas trwm sy'n addas i'w defnyddio mewn amgylcheddau oer a gwlyb. Dysgu mwy yn:

Mae Tembo Pabell Top 4 × 4 - Buddion Defnyddio Pebyll To

Tembo Pabell Rooftop 4 × 4 o Ganolfan FD 4 × 4

TEMBO ategolion oddi ar y ffordd o Ganolfan FD 4 × 4

Hanes Byr o Bebyll - o ble y tarddodd pebyll? Hanes y Pebyll.