Mae Sioe SEMA yn cynrychioli $ 43 biliwn syfrdanol o ôl-farchnad fodurol sy'n eithaf ysblennydd. Mae'r sioe, a ddaeth i ben yr wythnos diwethaf, yn dwyn ynghyd y rhan fwyaf o segmentau diwydiant modurol proffidiol yr UD a rhyngwladol, o wiail poeth ac oddi ar y ffyrdd, i electroneg symudol ac atgyweirio gwrthdrawiadau. Roedd gan y sioe ddiweddar dros 2,400 o gwmnïau arddangos a mynychwyr o bob cwr o'r byd, gan arddangos rhai o'r cynhyrchion modurol poethaf, mwyaf newydd.