Rhannau 4 × 4 o ansawdd ar gyfer pob cerbyd 4wd: I'r rhai ohonom nad ydyn ni'n caru dim mwy na chynllunio antur 4WD, boed hynny am drip pysgota penwythnos, neu am fynd â'n cerbydau i lefydd pell am gwpl o wythnosau yn gwersylla a theithio, weithiau nid yw gwasanaeth cyffredinol cyn i chi adael bob amser yn ddigon. Yn enwedig os ydych chi'n cynllunio taith anghysbell a fydd yn mynd â chi a'ch cerbyd oddi ar y trac wedi'i guro am gyfnod estynedig o amser. Mae Ewrop yn cyflwyno rhai gemau cudd o ran tir a lleoedd amrywiol i archwilio gyda nifer o'r cyrchfannau hyn yn hygyrch trwy ryw dir heriol.

delwedd: www.dreamoverland.com
Boed yn mynd i’r afael â’r traciau mynyddig yn y Pyrenees, y Coedwigoedd yn y Balcanau, rhannau anghysbell o Serbia neu archwilio’r traciau llychlyd ym Mhortiwgal dylai eich cerbyd bob amser fod yn gadarn yn fecanyddol cyn cychwyn ar eich taith. Y peth olaf yr ydych am iddo ddigwydd yw i'ch antur freuddwyd 4WD ddod i ben yn sydyn oherwydd efallai na fydd eich ataliad yn cyflawni'r dasg neu'n waeth.

Bod ychydig gannoedd o gilometrau i mewn i daith a darganfod bod gennych gyfeirnod wedi'i ddifrodi mewn gearbgall ych fod yn brofiad costus yn y pen draw, nid yn unig y bydd yn dod â llawer o dorcalon i chi wrth geisio dod o hyd i'r rhannau cywir ond bydd hefyd yn bosibl dod â'ch taith sydd wedi'i chynllunio'n dda i ben. Mae'n rhaid dweud os ydych chi'n clywed sŵn sinistr ganddo gwiriwch eich cerbyd ymhell cyn eich taith.

Mae yna ddigon o bethau y gallwn ni eu gwirio ar ein cerbydau cyn mynd ar yr antur fawr honno a thrwy wneud hynny bydd hyn yn dod â heddwch i chi pan fyddwch chi ar y ffordd.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gallu rhoi gwasanaeth sylfaenol i'n cerbydau 4WD fel newid olew, ychwanegu at hylifau, newid yr hidlwyr olew ac ati ond dylech bob amser ystyried rhoi golwg fanwl i'ch cerbyd cyn gadael ar eich taith fawr dros y tir.

Os nad oes gennych chi'r meddwl mecanyddol hwnnw, dylech fynd â'ch cerbyd at weithiwr proffesiynol cyn eich taith, yn y mwyafrif o wledydd yn Ewrop mae'n orfodol cael eich cerbyd yn cael ei asesu'n rheolaidd ar gyfer teilyngdod ffyrdd. Ymhlith y meysydd pwysig i ganolbwyntio arnynt mae gwirio'r breciau, hylifau, berynnau olwyn, llwyni, crog, os ydych chi'n bwriadu croesi afonydd, gwnewch yn siŵr bod gennych snorkel ac anadlydd wedi'i osod. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod aer glân da yn taro'ch injan pe byddech chi'n taclo amgylcheddau llychlyd. Gwiriwch eich gwregysau a'ch pibellau, edrychwch am graciau neu chwyddiadau a chariwch rai darnau sbâr. Gwiriwch a glanhewch eich terfynellau batri a gwnewch yn siŵr bod eich teiars ar gyfer y dasg sydd o'ch blaen hefyd gwnewch yn siŵr eich bod yn saim gyriannau a siafftiau cynffon. Dyma sampl yn unig o nifer o wiriadau y dylech eu gwneud i'ch cerbyd. Cofiwch '' trwy fethu â pharatoi rydych chi'n paratoi i fethu ''.

Mae mwy a mwy ohonom yn dysgu sgiliau newydd o ran gofalu am ein cerbydau a gyda chwmnïau fel euro4x4parts sydd â chatalog o dros 70,000 o rannau sy'n cwmpasu 99% o'r holl gerbydau 4WD ar y farchnad, ni fu pethau erioed yn haws i ddod o hyd i rannau o ansawdd am brisiau cystadleuol a phob un yn yr un lle.
Nid yw cael eich cerbyd yn gadarn yn fecanyddol yn golygu bod angen i chi dalu ffortiwn unwaith y byddwch chi'n gwybod am yr hyn rydych chi'n edrych amdano.

Yn wahanol i'r profiad modern o ddelio â chwmnïau di-wyneb â euro4x4parts byddwch yn delio â phobl go iawn a all eich cynghori ar eu catalog enfawr o rannau sydd ar gael a sicrhau eich bod yn cael y cynhyrchion / affeithiwr sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich 4WD.
Er enghraifft, os nad ydych yn siŵr am eich ataliad presennol, gallwch ofyn i'r tîm proffesiynol yn euro4x4parts a byddant yn eich cynghori ar yr opsiynau sydd ar gael.

Nawr yn cyflogi dros saith deg o weithwyr ar draws tri chyfandir euro4x4parts llong ledled y byd o’u hadeiladau diweddaraf o’r radd flaenaf yn Ffrainc lle maent yn stocio eu catalog trawiadol o rannau ac ategolion 4WD. Yn ogystal â'r prif bencadlys yn Ffrainc mae ganddyn nhw hefyd allfa yn Sbaen ac ehangiadau diweddar sy'n cynnwys dau allfa ychwanegol ar Ynys yr Aduniad, siop yn y Canaries, a siop yn Alpau Ffrainc.

Yr ar-lein euro4x4parts mae catalog yn caniatáu ichi ddewis yr union ran 4X4 sydd ei hangen arnoch, gan osgoi enillion diangen neu gallwch ffonio un o'r tîm gwerthu profiadol a fydd yn eich tywys i sicrhau eich bod yn cael y rhan neu'r ategolyn 4WD cywir.

Mae'r euro4X4parts mae ystod y cynhyrchion yn helaeth gan gynnwys citiau ailadeiladu o ansawdd gan gynnwys breciau, trawsyrru, llywio, peiriannau, echelau, a swivels i'w henwi. Mae'r dynion hyn wedi datblygu enw da am ddarparu gwasanaeth o'r safon uchaf nid yn unig yn Ewrop ond ledled y byd hefyd. Gydag 80% trawiadol o rannau'n cael eu hanfon yr un peth neu'r diwrnod wedyn, nid ydyn nhw'n symud o gwmpas a byddant yn sicrhau eich bod chi'n derbyn eich rhannau gofynnol mewn pryd.

Felly os ydych chi'n chwilio am siop un stop lle gallwch brynu'ch holl rannau mecanyddol 4WD, offer gwersylla a thir dros y tir a llawer mwy am brisiau cystadleuol ac mae pob un â gwasanaeth cwsmer rhagorol yn dda, mae rhannau 4 × 4 yr ewro yn darparu pob un o'r uchod .

Am fwy o wybodaeth ar yr ystod o euro4x4parts ar gael edrychwch ar y wefan yn www.euro4x4parts. Gyda