Wrth i'r flwyddyn ddod i ben, hoffem ddiolch i'n holl ddarllenwyr am rannu ein taith, yn ystod y 12 mis diwethaf. Diolch i chi i gyd am eich adborth a'ch awgrymiadau, ac am ddilyn y NEWYDD cylchgrawn gwersylla a theithio 4WD. Rydyn ni wir wedi mwynhau rhoi'r mag at ei gilydd ac archwilio llawer o leoliadau anghysbell ac anhygoel gydag amrywiaeth o anturiaethwyr craff. Rydym yn edrych ymlaen at lawer mwy o deithiau yn 2018 a rhannu gyda chi rai o'r offer 4WD diweddaraf, gwersylla, coginio gwersyll a theithio ar y farchnad. Nadolig Hapus pawb, cael un da, a'ch gweld chi yn y flwyddyn newydd.

Mae TURAS tîm.