Ymweld ag Ynysoedd Ffaro - Twristiaeth Ynysoedd Ffaro - Teithio a Gwersylla

Mae practis meddygol TURAS gyrrodd y tîm a chael fferi i Ynysoedd Ffaro cwpl o flynyddoedd yn ôl, ar y ffordd i Wlad yr Iâ, roedd yn lle hyfryd i ymweld ag ef. Aethon ni ar daith o amgylch yr ynys a gwersylla yno am ychydig ddyddiau.

Mae ynysoedd Faroe yn cynnwys deunaw ynys sydd wedi'u lleoli hanner ffordd rhwng Norwy a Gwlad yr Iâ

Dim ond mewn meysydd gwersylla dynodedig y caniateir gwersylla ar y Ffaro, rydym yn argymell aros ar safle gwersylla Torshaven, mae'n ganolfan berffaith i archwilio'r ynysoedd unigryw hyn.

Ni allwch bellach gael y Fferi o Stranraer yn yr Alban i'r Faroes. Fodd bynnag, gallwch gael Fferi i'r Ffaro o Ddenmarc ar y 'Norrona' y mae'n hwylio o Hirtshals ar ben penrhyn Jutland yng ngogledd Denmarc, i Wlad yr Iâ trwy Ynysoedd Ffaro.

Mae'r fferi yn hwylio ar ddydd Mawrth a dydd Sadwrn, mae'r llwybr dydd Sadwrn yn cynnwys stop 3 diwrnod drosodd yn Ynysoedd Ffaro.

Mae'r llwybr uniongyrchol yn cynnwys dwy or-nos ar y Fferi, fel y mae fersiwn y Faroe, ac eithrio'r ymadawiad dydd Sadwrn hwn, rydych chi'n treulio 3 noson ychwanegol ar Ynysoedd Ffaro syfrdanol a heb eu difetha.

Am ragor o wybodaeth am yr Ynysoedd hardd hyn, gweler   http://visitfaroeislands.com/

Ymweld ag Ynysoedd Ffaro - Twristiaeth Ynysoedd Ffaro - Teithio a Gwersylla

 

baner Saesneg-llorweddol-baner